Programs

Robotics for Bulgaria

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

...