В понеделник се проведе извънредно заседание по програма "ИРИС" - последното за 2020 година. На заседанието бяха разгледани две проектни предложения, но те не са одобрени за финансиране.

Проектите, които получим до края на 2020 г., ще бъдат гледани в първия четвъртък на 2021 година – 7 януари.

Приключваме една различна година, през която благодарение на програма "ИРИС", финансирахме 27 проекта на обща стойност 471 038, 50 лв. Към днешна дата имаме 8 успешно приключили проекта. Надяваме се с оставащите средства по програмата да успеем да достигнем до максимален брой нуждаещи се семейства и техните деца и да им осигурим необходимата помощ, за да успеем заедно да преминем по-лесно през това сериозно изпитание, на което всички сме подложени.

Благодарим на всички, които кандидатстваха, както и за желанието и старанието да бъдат полезни за тези, които имат нужда от подкрепа!

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Програма "ИРИС" - Да запазим семействата ЗАЕДНО!

Сподели!

Свързани статии