Над 140 представители на граждански организации, работещи в областта на детското развитие и превенцията на насилието над деца участваха в информационните срещи по фонд INSPIRE. Срещите се проведоха в периода 7 - 20 юни в шест големи града на страната – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе.

По време на срещите присъстващите получиха детайлна информация за конкурсната процедура, допустимите дейности и насоки за подготовката на проектни предложения по фонд INSPIRE. Те имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат конкретни разяснения относно процеса на кандидатстване.

Фонд INSPIRE ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз.

Конкурсът по фонд INSPIRE ще бъде обявен на 15 юли 2024 г. След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения, които ще предоставят подробни инструкции относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и методиката за неговото разработване.

Сподели!