Ако търсите интересен и вълнуващ начин да покажете на своите ученици къде и как се срещат науката и технологиите, ние ще ви помогнем. Станете ментор на училищен отбор по роботика и насърчете учениците от вашето училище да приложат на практика знанията си от STEM дисциплините, чрез програма „Роботика за България“.

Програма „Роботика за България“ търси мотивирани учители от цялата страна, които в екип със свой колега да стимулират интереса на учениците към науката и технологиите и да им предоставят възможност за работа в екип.

Програмата осигурява детайлно обучение, както и 6-месечна виртуална подкрепа, така че дори и да нямате опит по темата, може да разчитате на пълно съдействие от страна на екипа на програмата. Независимо от предмета, по който преподавате, може да се включите. Програмата е отворена за учители от държавни, общински и частни училища.

Предвидено е и оборудване за дейността на отбора по роботика – комплект Lego с програмируем модул – SPIKE Prime, както и състезателно поле.

Най-вълнуващата част от програмата са фестивалите по роботика, които събират на едно място подкрепените отбори от цялата страна. Всички одобрени отбори от настоящия конкурс ще бъдат поканени на фестивал по роботика в София, който ще се проведе на 15 юни. Събитието ще даде възможност за практическо обучение и обмяна на идеи и практики с по-опитните отбори, подкрепени в предишни издания на програмата.

През следващата година най-успешните отбори ще имат възможност да се включат във финалното събитие по програмата, което се провежда съгласно концепцията на FIRST LEGO League.

Ако искате да насърчите интереса на вашите ученици към STEM дисциплините, да вдъхновите техния изследователски дух и да развиете уменията им за работа в екип, кандидатствайте до 16 май. Кандидатстването става чрез попълване и изпращане на формуляр. Формулярът и подробни указания за кандидатстване са достъпни на страницата на ФРГИ.

Кандидатствай сега

За програма „Роботика за България“

Програмата „Роботика за България“ е по идея и инициатива на развойния център на SAP в България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите. Тя е насочена към ученици между 10 и 16 години, както и към техните учители.

Програмата подкрепя мотивирани учители да изградят отбор по роботика в училището, където преподават, като за целта осигурява оборудване на дейността на един отбор по роботика, обучение и възможност за участие в състезания по роботика.

Така програмата си поставя за цел да създаде навици от ранна детска възраст за работа в екип. Заедно в група учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии, разработват своите първи научно-изследователски проекти. Философията на инициативата е децата да научават нови знания чрез преживявания.

Сподели!

Свързани статии