Търсят се младежи, на възраст между 18 и 25 години, живеещи на територията на община Стара Загора за участие в интензивна програма за личностно развитие. Младежи, които са извън образование, обучение и заетост.  Младежи, които въпреки ситуацията,  в която се намират са готови да поемат отговорност за живота си.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“ ще подкрепи младежите да намерят своята „Посока: Професия“.

Младежите ще бъдат подкрепени както в личностен план с индивидуална мотивационна програма, така и в професионален - чрез повишаване на квалификацията и свързване с потенциални работодатели. Екипът на „Посока: Професия“ заедно с местните партньори ще подпомагат младежите да повярват в своя потенциал и да поемат отговорност за собственото си бъдеще. Повече за начина и условията за кандатстване вижте тук.

Програма „Посока: Професия“ стартира в началото на тази година с 30 младежи, които завършиха успешно интензивен курс на обучение и практика в рамките на 9 месеца. Двайсет и девет от завършилите програмата вече започнаха работа или продължиха образованието си, от които 4  започнаха собствен бизнес.  „Посока: Професия” използва модела на организацията YouthBuild, създадена  преди 25 години в САЩ. Оттогава се е превърнала в международно движение за преодоляване на младежката безработица и намаляване на социалните разходи за младежи, които могат да бъдат интегрирани на пазара на труда. В България, програмата „Посока: Професия” се реализира пилотно в Стара Загора. Тя се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи” в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд - Стара Загора”, с подкрепата на Тръста за социална алтернатива и YouthBuild International.

Сподели!

Свързани статии