Измина първият месец от старта на програма „ИРИС“ в подкрепа на семействата у нас. За този период по програмата кандидатстваха 40 граждански организации и читалища, които работят в подкрепа на засегнати от COVID кризата уязвими семейства.

Вчера Консултативният съвет на програмата разгледа кандидатурите, получени в периода 19 – 26 юни до 17 часа на 26 юни. След като бяха разгледани документите на всички кандидатстали се взе решение още една организация да бъде финансирана по програмата. Това е Фондация „За децата с церебрална парализа“ – гр. София.

Така общият брой на кандидатствалите и одобрени за финансиране организации през месец юни става 10. Крайната сума, която тези организации ще получат е на стойност 192 506 лв. Така за 1 месец успяхме да раздадем почти 1/3 от наличния ни финансов ресурс, което съвпада напълно с направените от нас прогнози за програмата.

По-долу можете да намерите прикачени файлове с всички кандидатствали и финансирани организации.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Прикачени файлове

Сподели!

Свързани статии