Общо 155 неправителствени организации и читалища получиха дарение на лицензирани софтуерни продукти от платформата TechSoup България през изминалата 2018 г. В резултат организациите не само повишиха качеството и сигурността на своята работа, но и спестиха средства за своята кауза.

Интересът към платформата е устойчив спрямо предходната година, когато възползвалите се от се организации са били 146.

TechSoup България е единствената програма у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа.

През 2018 г. организациите са направили общо 185 поръчки на лицензирани софтуерни продукти, чиято пазарна стойност е почти 420 000 лв. Направените поръчки са за продукти на следните компании, лидери на технологичния пазар: Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, SemantecEnterprise,Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits.

TechSoup България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps.

През 2016 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи" привлече и първия български дарител в програмата - Суперхостинг.

TechSoup България стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). От старта на програмата до момента над 700 граждански организации от цялата страната са получили повече от 1000 лицензирани продукта, чиято пазарна цена надвишава 1,5 млн. лева.

Сподели!

Свързани статии