Неправителствените организации - малки и големи, използват социалните мрежи и медии, за да се свързват със свои последователи, да споделят информация за своите каузи и да набират средства за програмите си. Без съмнение има сериозен потенциал в използването на социалните мрежи и медии за добри каузи. Въпреки това, много организации все още поддържат някои митове и погрешни схващания относно действителната работа в социалните медии, необходима за постигане на положителни резултати за НПО.

С цел да подпомогнем неправителствените организации у нас да изградят по-ефективно присъствие в социалните мрежи и медии, споделяме три популярни мита, които трябва да имате предвид при планирането на комуникациите си.

ФРГИ развива капацитета на неправителствените организации в страната, предоставяйки различни възможности за повишаване на знанията и уменията на работещите в сектора. Заедно с това, предоставяме възможности на организациите да получат дарение на лицензирани софтуерни ресурси, чрез дарителската платформа TechSoup България. Вижте повече тук

По-долу са трите мита за социалните мрежи и медии, които обещахме да споделим.

Мит 1. Всичко е безплатно

Инструментите на социални медии са технически безплатни - стига да се регистрирате, можете да ги използвате веднага. Но помислете за времето, необходимо за да имате търсения успех в социалните медии. Трябва да се научите как да използвате платформите, да създавате завладяващо съдържание, да правите изследвания, да отговаряте на въпроси и коментари, и т. н., въобще да се ангажирате по един автентичен начин. Ако сте съгласни, че времето е пари, то започвате да разбирате, че такъв ангажимент не е напълно безплатен.

Стратегията за социални медии на една НПО трябва да се съсредоточи върху създаване на стойност за публиката ви. Вие трябва да сте проводник на ресурс – да споделяте полезна и образователна информация, да забавлявате и заедно с това да визуализирате въздействието от вашата дейност, което дарителите искат да видят. Заедно с това осигуряването на малък бюджет за популяризиране на определена информация е добра практика. Тя не трябва да се пренебрегва при създаването на стратегия за социални медии. Например реклами могат и трябва да се използват за популяризиране на онлайн кампании за набиране на средства.

Мит 2. Всеки млад човек може да управлява вашия профил в социалните медии

Ако някой 18-годишен ви каже, че обича социалните медии, това изобщо не ви гарантира, че ще може успешно да управлява профила на организацията ви.

Тук съществува немалък риск. Да, може би всеки млад човек обича да сърфира в интернет и може би знае да се оправя с мобилните приложения и социалните медийни платформи. Но това не означава, че непременно разбира какво означава използването на тези инструменти в името и за целите на една НПО – например за набиране на средства и повишаване публичната разпознаваемост на дадена организация.

Ако някой притежава дигитални умения, това не означава автоматично, че има умения за маркетинг или набиране на средства. Има драстична разлика между използването на Facebook, Instagram и други подобни за лични развлечения и използването на тези платформи с цел увеличаване брой на даренията, по-ефективни отношения със заинтересованите страни и повишена обществена ангажираност около една кауза.

Успехът чрез социалните медии изисква задълбочено разбиране на целевата публика на организацията, нейния глас и видовете съдържание, което ще резонира с аудиторията и ще помогне за постигане на поставените цели.

Мит 3. Всичко може да е напълно автоматизирано

Това е може би е най-деструктивният мит, витаещ в пространството на социалните медии. Много хора си мислят, че могат просто да се регистрират с цел използване на даден инструмент за планиране и управление на социални медии като Hootsuite или Buffer. Смятат, че всичко се решава само с разпращане на един и същ линк сред всяка социална мрежа.

Със сигурност тези инструменти за управление на социалните медии могат да се използват за наблюдение на хаштагове, планиране на публикации, изготвяне на отчети и пестене на време в определени случаи. Казвайки това, подчертаваме, че ако автоматизирате цялото си съдържание в социалните медии, вместо да създавате постове, предназначени за конкретни канали, ангажираността и въздействието ви ще отслабнат.

Всеки канал за комуникация трябва да се разглежда като нещо индивидуално, със собствени правила, език и етикет. Това, което работи най-добре в Twitter, не е задължително да е такова и в Instagram. Ако вашата организация използва социални медии, редно е да се съсредоточите върху създаване на съгласувана стратегия за всяка платформа, в която присъствате. И стратегията ви трябва да се съсредоточи върху двете опорни точки на съдържанието - да се превърнете в източник на ресурс и да споделяте историии за ваша успешна дейност.

Съобразяването с тези три мита е само началото на разработването на ефективна стратегия за социални медии за вашата организация. Социалните медии си остават динамичен, интерактивен инструмент, а не билборд или еднопосочна рекламна платформа. Трябва да отделите време, за да обърнете внимание на коментарите, да благодарите, ако е необходимо, на хората от вашата онлайн общност и да се включвате в разговори, свързани с вашата кауза.

Сподели!

Свързани статии