Още 10 студенти по ИТ ще получат стипендия в третото издание на програма “Study iT First“.

Освен безвъзмездна стипендия за период от една академична година, стипендиантите ще могат да придобият умения и работни практики в корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка. Програмата предлага и допълнителна възможност за стаж в развойния център на SAP в София по време на лятната ваканция.

Стипендиантите ще бъдат избрани чрез конкурс, който стартира днес, на 8 септември и ще продължи до 9 октомври. Конкурсът е отворен за студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен формуляр на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org. Формулярът за кандидатстване може да бъде свален от тук. Необходимо е заедно с формуляра, кандидатите да приложат документ (уверение) за записана текуща учебна година и отбелязана формата на обучение – редовно обучение и държавна поръчка (сканиран) и принт скрийн на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура. Крайният срок за изпращане на документите е 9 октомври 2017 г.

Стипендиантската програма “Study iT First” се реализира от SAP Labs България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). Програмата има за цел да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, обучение, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Програмата се провежда за трета поредна година, като до момента са подкрепени 25 студенти да се фокусират върху академичното си образование и да придобият нови знания и умения в областта на софтуерната разработка. “Study iT First” е част от образователната инициатива, която компанията реализира с ФРГИ от 2015 г.

Сподели!

Свързани статии