Програма „Роботика за България" търси мотивирани учители

Търсят се мотивирани учители, които да бъдат ментори на училищен отбор по роботика в петото юбилейно издание на програма „Роботика за България".

Програмата подпомага учителите като осигурява специализирано обучение, онлайн подкрепа, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул – Mindstorm educations 45544 и състезателно поле. Подкрепяйки учителите да бъдат ментори на училищен отбор по роботика, програмата насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи. 

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен пакета документи за кандидатстване на електронна поща: konkurs@frgi.bg в срок до 30 септември 2019 г. Документите са достъпни от сайта на ФРГИ тук

До момента благодарение на програмата близо 150 учители от страната са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения. Подкрепени са над 1000 ученика от 110 отбора в близо 80 училища в 77 села и градове в страната. Програмата популяризира роботиката в над 80 общности, достигайки до най-малко 200 000 души.

Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на инициативата учениците разработват научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на инициативата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.

Програма „Роботика за България" стартира през 2015 г. по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!

Свързани статии