Изпълнителният директор на ФРГИ – Илияна Николова представи Европейския стълб на социалните права по време на дискусията „Социални политики“, организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“.

Дискусията се проведе днес, на 10 април в град Кюстендил и е една от петте дискусии, които се провеждат в пет различни града на страната в рамките на проекта „Европа те чува. Гласувай!“. Проектът цели да информира българската младеж за добавената стойност на постиженията на ЕС и на ЕП, важността на европейските избори и на участието в демократичния процес чрез гласуване.

По време на дискусията Илияна Николова, която е посланик на добра воля за България на Европейския стълб на социалните права разказа, че неговата цел е да допринесе за социалния напредък чрез подкрепа за справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи. Европейският стълб на социалните права е създаден към Европейската комисия и цели да предостави нови и по-ефективни права на гражданите.

Присъстващите младежи научиха и кои са 20-те принципа на Европейския социален стълб. Разпределени в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и включване, принципите са замислени като двигател за постигане на социална Европа за всички европейски граждани.

Сподели!

Свързани статии