Ято птици оглася Поморийското езеро, а сиянието на водата премрежва очите ни. Толкова е красиво, че човек притихва, за да бъде погълнат от хармонията на това място, което се намира на 25 км от Бургас и на 2 км северно от Поморие. То представлява свръхсолена естествена лагуна и е най-северното от групата на бургаските езера.

Един любопитен факт привлича всяка година туристи, ученици, студенти, любители орнитолози и сериозно занимаващи се с наука – над Поморийското езеро преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica. Това обуславя голямото разнообразие от птици – общо 269 вида (гнездящи, зимуващи, мигриращи), като само гнездящите в района на езерото видове са 57 вида.

За да съхранят това богатство и да осигурят наблюдение на птиците в реално време членовете на СНЦ „Зелени Балкани – клон Поморие“ решават да помогнат на Посетителския и природозащитен център на Поморийското езеро. Вдъхновени от птиците те въвеждат видеонаблюдение на езерото по проект, финансиран от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Благодарение на това посетителите могат вече да наблюдават птиците не чрез тръби и бинокли, а чрез видео камери, предаващи живота в езерото в реално време. По сградата на центъра са монтирани камери за наблюдение на територията, а специална увеличителна камера с висока резолюция осигурява допълнителна защита на езерото. Цялостната система бе пусната в експлоатация в началото на март и отговаря на изискванията за външен монтаж, като има възможност за отдалечен рестарт и интернет проследяване. Снабдена е със записващо устройство с възможност за отдалечен достъп и интернет управление и локална мрежа за съхранение.

pomorie-2.JPG

Една от първите групи, които наблюдаваха птиците на Поморийско езеро, бяха гости от чужбина, а наличието на новата система за видеонаблюдение допринесе за повишаване потенциала на Центъра. На 10 март експерти и граждани от Турция посетиха обекта в рамките на учебно пътуване по проект от програма за транс-гранично сътрудничество България - Турция, целящо представянето на добри практики в НАТУРА 2000 зони. Чуждите гости оцениха високо създадената система като важен инструмент за контрол на защитената зона и образование на посетителите в зоната.

На 30 март в организираното събитие „Ден на птиците“ в Посетителския център присъстваха ученици от Поморие, а последващи посещения са проведени в следващите месеци с ученици от Средец, Ямбол и Поморие, както и със студенти от Бургас и Стара Загора. Преките ползватели само за първите месеци от въвеждане на системата са общо 114, а непреките са повече от 1000. В периода 1 март - 30 юни броят на посетителите в природозащитния център бе увеличен 60% (1252 през 2018 г. срещу 772 през 2017 г.), което надмина очакванията.

Благодарение на новата придобивка е регистриран значителен спад на нарушенията на забраната за практикуване на водни спортове в Защитена зона „Поморийско езеро“ След въвеждане на видеонаблюдението има едва три случая на кайт-сърфинг в езерото, като незабавно са подадени сигнали на Зеления телефон и по елeктронна поща до РИОСВ Бургас, придружени със снимки от камерата показващи дата и час на нарушението. За сравнение през миналата година нарушенията са били над десет, а намаляването им над два пъти е доказателство за ефективността на въведеното видео наблюдение.

pomorie-3.jpg

Изградената система предоставя възможности за обогатяване на постоянната изложба и информацията за посетителите, както и осигурява мониторинг на гнездящите птици с цел превенция на нарушенията на територията на комплекса. Това е оценено високо от представителите на отговорните институции в сектора.

Проектът „Видеонаблюдение на Поморийското езеро“ доближи хората до птиците в естествената им среда и то без да се нарушават техните местообитания и при защита на границите. А с това хармонията на птичия полет ще продължи да окрилява човешката душа за един по-добър живот и за един по-добър свят..

Сподели!

Свързани статии