Права ценности

Подкрепа за над 60 инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права

Два фонда и обучителна програма по проект „Права и ценности“ ще работят за укрепване на гражданския сектор в България и неговата роля в отстояването на европейските ценности