Разказвачи на истории

Нарисувай ми свят! Мая Китова

„Нарисувай ми слънце, нарисувай ми свят, в който всичко е цветно и всички хора добри...”

Разказвачи на истории

Мечтатели и след това...

Слънцето се препичаше доволно на хълма, а под него планината изморено чакаше да мръкне. Пътят, измит от маранята, се виеше, сякаш и той искаше да се скрие в прохладата.