За нас от ФРГИ устойчивостта на проектите, които финансираме е от изключително значение. Затова и добавихме тази рубрика в нашия сайт, в която проследяваме как подкрепените проекти са продължили развитието си, след изтичане на отчетния период. Тук можете да се запознаете с вече реализирани проекти, влиянието, което са имали върху местната общност, настоящото им състояние.

Нашите истории

Заразно добро

Проект „На фокус – съучениците“, Гражданско сдружение „Политроник“, София. Идеята да дадем възможност на децата да демонстрират своя поглед към сложната тема за сегрегацията в българската образователна система бе добре приета от дарителите и проекта събра 2 700 лева.

Нашите истории

Как превърнахме склад за дограма в културен център?

Подпомагане дейността на читалище "Братя Миладинови“ в квартал Княжево, Сдружение „Младите в действие”, София.

Нашите истории

Уверени, знаещи, можещи

Проект „Развитие на доброволческата мрежа от млади ромски лидери“, Младежка Фондация "Арете" София. Проектът е подкрепен с 2 500 лева. С набраните средства организацията финансира провеждането на двудневно обучение за членовете на Младежката доброволческа мрежа към „Арете“.

Нашите истории

Лятно кино

Трети фестивал на алтернативното кино "Защитени светове", НЧ "Марица - 2008", село Райново. Средствата събрани по време на дарителската инициатива са - 1 100 лв., които са допълнени от 3 190 лв. собствен принос на организаторите.

Нашите истории

Наръчник за търсещи и знаещи

Проект „Различни, но еднакви или имало едно време...”, Народно читалище „Бъдеще сега 2006” Смолян. Наръчникът е достъпен за свободно ползване през сайта на организацията и до момента е свален повече от 150 пъти от преподаватели и младежи.

Нашите истории

Стадион Миньор в Димитровград

Проект "Избери да спортуваш" на ФРГИ и Еврофутбол. Кампанията подпомогна възстановяването на гимнастическата площадка на стадион "Миньор"в гр. Димитровград.

Нашите истории

Безплатна фитнес зала в читалището на с. Голема Раковица

Проект "Избери да спортуваш" на ФРГИ и Еврофутбол, Народно читалище "Просвета" - село Голема Раковица. В рамките на кампанията се създаде зала за спорт в читалището. По инициатива на младежите от селото помещението беше частично ремонтирано и се закупи и инсталира фитнес оборудване.