За нас от ФРГИ устойчивостта на проектите, които финансираме е от изключително значение. Затова и добавихме тази рубрика в нашия сайт, в която проследяваме как подкрепените проекти са продължили развитието си, след изтичане на отчетния период. Тук можете да се запознаете с вече реализирани проекти, влиянието, което са имали върху местната общност, настоящото им състояние.