За нас от ФРГИ устойчивостта на проектите, които финансираме е от изключително значение. Затова и добавихме тази рубрика в нашия сайт, в която проследяваме как подкрепените проекти са продължили развитието си, след изтичане на отчетния период. Тук можете да се запознаете с вече реализирани проекти, влиянието, което са имали върху местната общност, настоящото им състояние.

Нашите истории

„Аз посланието“

„Ние не само изпълнихме поставените си цели в първия проект 2012/2013, по програма „Знания за успех“ на ФРГИ и SAP Labs България. Направихме го устойчив и продължихме да го развиваме и през изминалата учебна година“, така започна разказът си Искра Маринова, ръководител на проект „Виртуален училищен библиотечен информационен център“.

Нашите истории

Къде се крие успехът?

За проекта „Компасът на живота“ на СОУ „Христо Ботев“, Тутракан разказва Маргарита Косулиева

Нашите истории

Успешни заедно!

„Училищното настоятелство при СОУ „Васил Левски“ – Троян успешно реализира първия си проект „Със знание и стремеж към бъдещ успех“ по програма „Знания за успех“ на ФРГИ“, разказва Таня Василкова, технически сътрудник по проекта.

Нашите истории

Кога знанието помага?

През есента на учебната 2013-2014 година в СОУ „Димитър Благоев”, град Свищов започна работата по проект „Училищната библиотека – прозорец към света“, по програма „Знания за успех” на ФРГИ, финансирана от SAP Labs България.

Нашите истории

Заедно сме

Проектът "Заедно сме" на УН „Св. Пантелеймон“ с. Паталеница, реализиран благодарение на средства събрани по време на дарителски кръг "Развитие" в София през 2013 г.

Нашите истории

„По стъпките на големите“

Сдружение „Фрий София Тур“ за реализацията на проект по Дарителски кръг "Развитие" - Детски София тур „По стъпките на големите“ в периода 1 - 31 юли 2013 година.

Нашите истории

Информацията ни сплотява

Двете книжки по проект "Информацията ни сплотява" на "Национална асоциация за приемна грижа" бяха публикувани през ноември 2013 година и целта им е да достигнат до повече от 500 деца, приемни семейства и специалисти.

Нашите истории

„Да предположим, че имаме култура и куп таланти, но никой не ги вижда“

Проект „Маскирани ръчички разказват…” на читалище „Съединение – 1923”, село Бърдарски геран се реализира в периода 01.04.2013 – 31.08.2013.

Нашите истории

Нарисувай ми приказка

Проект „Креативност, творчество, игра” на Сдружение „Бъдеще за нас“ се реализира през месеците юли и август 2013 година, след участие на организацията в Дарителски кръг „Развитие“ на 15 май.

Нашите истории

Как се „бори“ насилието в училищата

Проект "Бъди добрият герой" на Български Червен кръст, София цели да изгради комуникация по въпросите за насилието в училищата, като разчита да се приближи максимално към проблема използвайки метода „Връстници обучават връстници“.

Нашите истории

Кауза за равнопоставеност

София Прайд 2012, Организационен комитет на София Прайд 2012, София. Конкретните резултати след участието са: 1500 участници в София Прайд шествието, което се проведе на 30 юни 2012 година и над 1100 зрители на онлайн излъчването му в Интернет.

Нашите истории

Разговор за промяната

Пътуваща изложба „Живот чрез изкуство“, Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“. Средствата, които са събрани за организирането на изложбата са 2 650 лв. и собствен принос на организаторите 700 лв. Така става възможно в рамките на три месеца експозиця от 25 фотографии на 25 от членовете на фотоклуба да се представи в Благоевград, Пазарджик и Стара Загора.