Вчера Консултативният съвет на програма „ИРИС“ се събра на редовна среща, за да прегледа и оцени проектите, кандидатствали за финансиране в периода 4-10 Юли. Сред одобрените за финансиране са 2 нови проекта, които ще получат общо 39 162 лв. в подкрепа на техните каузи.

Имената на одобрените организации са:

1. Фондация „Конкордия България“, София;

2. Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна”, Варна.

До 10-то число този месец по програмата са кандидатствали 52 проекта, а списък с техните имена можете да намерите в прикачен файл по-долу. След направена оценка по заложените критерии, одобрени за финансиране са общо 12 на брой. Всяка една от неодобрените организации може да преработи своите предложения и да кандидатства отново. Всички условия за отпускане на финансиране могат да бъдат намерени в Указанията за кандидатстване. На сайта на ФРГИ са качени и всички необходими документи.

До 10.07.2020 г. общата стойност на търсеното финансиране е 963 448 лв., а одобрените проекти към днешна дата са получили 231 668 лв.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Прикачени файлове

Сподели!

Свързани статии