Конкурси

Конкурс на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“

По случай отбелязаването на 15 години от създаването на ФРГИ, добваяме още една тема на конкурса: „К...

Конкурси

КОНКУРС ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДАЦИИ

Подкрепени ще бъдат дейности,които допринасят за развитие на капацитета на организациите, създаващи ...

Конкурси

Конкурс за участие в инциативата „Журналисти в училище“

Покани журнаслит в учлище до 15 май 2016 г. като мотивираш участието си в инициативата.

Конкурси

Конкурс по програма „Младежка банка“

Включете се в конкурса като изпратите необходимите формуляр и бюджет за кандидатстване до 25 май 201...

Конкурси

Конкурс по програма „Спортни таланти"

До 21 февруари, всеки спортист, отоварящ на условията на конкурса, може да кандидатства със свой про...

Конкурси

Кандидатствай за стипендия по програма "Study iT First" на ФРГИ и SAP Labs България

Студенти от 1-ви курс в IT специалност в българско висше учебно заведение, могат да кандидатстват за...

Конкурси

Четвърто издание на конкурсa „Валя Крушкина – журналистика за хората”

В продължение на един месец - от 11 септември до 20 октомври 2015 г., журналисти от различни медии щ...

Конкурси

Конкурс по програма „Роботика за България“ на ФРГИ и SAP Labs България

В конкурса могат да кандидатстват менторски екипи съставени от двама учители,които преподават в едно...

Конкурси

Кандидатствай по Прогрaмата за детско и младежко развитие, основаващо се на силните страни на детето

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ търси идейни предложения за детско и младежко развит...

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс по програма „Знания за успех“ 2015-2016

Конкурсът е отворен от 3 август 2015 г. до 1 октомври 2015 г., а в него могат да участват само учили...

Конкурси

Десети годишни награди „Заедно“

ФРГИ очаква вашите номинации за десетите годишни награди "Заедно" до 28 юни 2015 г.

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс по програма „Дъга“

Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от уязвими групи, базирани на сис...