Конкурси

Отворен конкурс “Развитие на лидерство в местната филантропия"

До 18 часа на 31 март 2015 година, очакваме вашите кандидатури.

Конкурси

Конкурс по програма Младежка банка

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) обявява конкурс по програма Младежка банка.

Конкурси

Конкурс за отпускане на грантове за институционално развитие на обществени фондации

Конкурсът за отпускане на грантове за институционално развитие на обществени фондации става текущ.

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс за стипендия „Валери Манчев“

15 ноември, 2014 г. е крайният срок, до който студенти отговарящи на условията на конкурса ще могат ...

Конкурси

Конкурс за годишната награда "Валя Крушкина - журналистика за хората"

В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина - журнал...

Конкурси

ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Знания за успех“

За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана о...

Конкурси

ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите

ФРГИ подкрепя развитието на младежката филантропия и през 2014 г., чрез финансиране на мрежа от Мла...

Конкурси

Конкурс по програма "Спортни таланти"

За трета поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ ще финансира млади надежди с програмата с...

Конкурси

Конкурс по програма "Спортни таланти"

За четвърта поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ ще финансира млади надежди с програмат...

Конкурси

Подкрепа за развитието на лидерство в местната филантропия

Програмата е отворена за финансиране на конкурсен принцип на всички организации и неформални групи, ...

Конкурси

Конкурс за проекти по „Живо наследство“

ФРГИ обявява нов конкурс за кандидатстване на организации по програмата "Живо наследство" до 6 декем...

Конкурси

Живо наследство 2013

ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени к...