Конкурси

Четвърто издание на конкурсa „Валя Крушкина – журналистика за хората”

В продължение на един месец - от 11 септември до 20 октомври 2015 г., журналисти от различни медии щ...

Конкурси

Конкурс по програма „Роботика за България“ на ФРГИ и SAP Labs България

В конкурса могат да кандидатстват менторски екипи съставени от двама учители,които преподават в едно...

Конкурси

Кандидатствай по Прогрaмата за детско и младежко развитие, основаващо се на силните страни на детето

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ търси идейни предложения за детско и младежко развит...

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс по програма „Знания за успех“ 2015-2016

Конкурсът е отворен от 3 август 2015 г. до 1 октомври 2015 г., а в него могат да участват само учили...

Конкурси

Десети годишни награди „Заедно“

ФРГИ очаква вашите номинации за десетите годишни награди "Заедно" до 28 юни 2015 г.

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс по програма „Дъга“

Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от уязвими групи, базирани на сис...

Конкурси

Отворен конкурс “Развитие на лидерство в местната филантропия"

До 18 часа на 31 март 2015 година, очакваме вашите кандидатури.

Конкурси

Конкурс по програма Младежка банка

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) обявява конкурс по програма Младежка банка.

Конкурси

Конкурс за отпускане на грантове за институционално развитие на обществени фондации

Конкурсът за отпускане на грантове за институционално развитие на обществени фондации става текущ.

Конкурси

ФРГИ обявява конкурс за стипендия „Валери Манчев“

15 ноември, 2014 г. е крайният срок, до който студенти отговарящи на условията на конкурса ще могат ...

Конкурси

Конкурс за годишната награда "Валя Крушкина - журналистика за хората"

В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина - журнал...

Конкурси

ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Знания за успех“

За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана о...