Конкурси

Конкурс за годишните награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“ 2016

До 20 октомври журналисти от различни български медии ще могат да бъдат номинирани или да се самоном...

Конкурси

Нов конкурс по програма „Знания за успех"

Фокус в петото издание на програмата е създаването на знания и умения в ученици от средния курс на о...

Конкурси

Стартира новото издание на стипендиантската програма “Study iT First”

Студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет, и тази година могат да кан...

...
Конкурси

Конкурс на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“

По случай отбелязаването на 15 години от създаването на ФРГИ, добваяме още една тема на конкурса: „К...

Конкурси

КОНКУРС ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДАЦИИ

Подкрепени ще бъдат дейности,които допринасят за развитие на капацитета на организациите, създаващи ...

Конкурси

Конкурс за участие в инциативата „Журналисти в училище“

Покани журнаслит в учлище до 15 май 2016 г. като мотивираш участието си в инициативата.

...
Конкурси

Конкурс по програма „Младежка банка“

Включете се в конкурса като изпратите необходимите формуляр и бюджет за кандидатстване до 25 май 201...

Конкурси

Конкурс по програма „Спортни таланти"

До 21 февруари, всеки спортист, отоварящ на условията на конкурса, може да кандидатства със свой про...

Конкурси

Кандидатствай за стипендия по програма "Study iT First" на ФРГИ и SAP Labs България

Студенти от 1-ви курс в IT специалност в българско висше учебно заведение, могат да кандидатстват за...

...
Конкурси

Четвърто издание на конкурсa „Валя Крушкина – журналистика за хората”

В продължение на един месец - от 11 септември до 20 октомври 2015 г., журналисти от различни медии щ...

Конкурси

Конкурс по програма „Роботика за България“ на ФРГИ и SAP Labs България

В конкурса могат да кандидатстват менторски екипи съставени от двама учители,които преподават в едно...

Конкурси

Кандидатствай по Прогрaмата за детско и младежко развитие, основаващо се на силните страни на детето

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ търси идейни предложения за детско и младежко развит...

...