Конкурси

Стартира новото издание на стипендиантската програма “Study iT First”

Студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет, и тази година могат да кан...

Фондове

Фонд „БОЯ“

Насърчава развитието на учениците и учителите от столичното 18 СОУ 

Конкурси

Конкурс на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“

По случай отбелязаването на 15 години от създаването на ФРГИ, добваяме още една тема на конкурса: „К...

Конкурси

КОНКУРС ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДАЦИИ

Подкрепени ще бъдат дейности,които допринасят за развитие на капацитета на организациите, създаващи ...

Фондове

Фонд „Гласове“

Подкрепя инициативи за намаляване на насилието в училище чрез изкуство 

Конкурси

Конкурс за участие в инциативата „Журналисти в училище“

Покани журнаслит в учлище до 15 май 2016 г. като мотивираш участието си в инициативата.

Конкурси

Конкурс по програма „Младежка банка“

Включете се в конкурса като изпратите необходимите формуляр и бюджет за кандидатстване до 25 май 201...

Програми

Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup

Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

Програми

Study iT First

Подкрепя обучението и кариерното развитие на първокурсници, изучаващи ИТ специалност в български уни...

Програми

Роботика за България

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

Програми

Знания за успех

Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариер...

Програми

Програма за детско и младежко развитие

Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. ...