Конкурси

Конкурс за годишната награда "Валя Крушкина - журналистика за хората"

В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина - журнал...

Конкурси

ФРГИ обявява нов конкурс по програма „Знания за успех“

За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана о...

Конкурси

ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите

ФРГИ подкрепя развитието на младежката филантропия и през 2014 г., чрез финансиране на мрежа от Мла...

Конкурси

Конкурс по програма "Спортни таланти"

За трета поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ ще финансира млади надежди с програмата с...

Конкурси

Конкурс по програма "Спортни таланти"

За четвърта поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ ще финансира млади надежди с програмат...

Конкурси

Подкрепа за развитието на лидерство в местната филантропия

Програмата е отворена за финансиране на конкурсен принцип на всички организации и неформални групи, ...

Конкурси

Конкурс за проекти по „Живо наследство“

ФРГИ обявява нов конкурс за кандидатстване на организации по програмата "Живо наследство" до 6 декем...

Конкурси

Живо наследство 2013

ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени к...

Конкурси

Нов конкурс за финансиране на Младежки банки

Моделът „младежка банка“ осигурява активно включване на младите хора в обществения живот, дава им въ...

Конкурси

Финансиране на училищни настоятелства по програма "Знания за успех"

Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването и...

Конкурси

Номинирайте кампания/личност за осмите годишни награди "Заедно"!

Познавате организация провела успешна, иновативна фондонабирателна кампания? Или отделна личност, д...

Конкурси

Конкурс предложения на проекти за участие на Дарителски кръг „Развитие“

От днес можете да подавате проектни идеи за участие в следващия Дарителски кръг „Развитие“, който ще...