Фондове

Фонд „ФМИ инициативи“

Стимулира развитието на математиката и информатиката в България