Основна цел на фонд „Хората решават” е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ФРГИ подкрепя решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.

 

Дияна Георгиева от Силистра е координатор на един от най-успешните проекти от последната година по Фонд „Хората решават“. Тя разказва за проект “Четенето – Възможно“ – „търсим различни начини за събуждане на интереса към четенето. Това, което организирахме за първи път в Силистра, а и в страната, като четене на книги на домашни любимци, вечерно четене на кораб, четене по възрасти, форум спектакъл за четене постигна целта си. В акциите се включиха над 400 души от Силистра и региона. По проекта през месеците  август - септември проведохме 10 летни игротеки по четене в резултат, на които бе издаден сборник с литературни игри.“ 

„Отчитаме като изключително успешен проекта „Четенето – Възможно!”, чрез него успяхме да засилим интереса към книгите и четенето, и привлякохме много нови читатели в регионалната библиотека. Оценка за нашата работа е живия интерес към всички дейности и участието на много хора от 6 до 66 години, което ни радва изключително много. ” – споделят от екипа по проекта. 

Проектът привлече вниманието и на „Лайънс клуб – Силистра“, които пожелаха в партньорство да продължат инициативите за стимулиране на четенето, и за подпомагане на достъпа до литература на хора със зрителни  и слухови увреждания.

Проектът бе финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” като основната му цел бе четенето да бъде представено като модерно, интересно и необходимо занимание, да бъде стимулиран интереса за търсене на литература и привличане на младите хора към библиотеките.

Ние помогнахме този проект да се случи, ако вие припознавате своята кауза тук, дарете, за да продължим да подкрепяме проекти по Фонд „Хората решават“.

Сподели!